Watersportvereniging Werkendam

inloggen leden


Code vergeten?

Agenda
Geen activiteitenfoto


Buienradar
Geplaatst: 19-5-2022 - door: Admin Geacht bestuur,

Met gepaste trots zenden wij u deze mail omdat wij graag onze nieuwe website aan u willen presenteren www.vnmmotorbootsport.nl

De stichting Verbond Nederlandse Motorsport is Hét Verbond voor de verenigingen waarvan het grootste aantal leden in bezit is van een motorboot. Inmiddels zijn 106 verenigingen bij ons aangesloten.
Hét VNM heeft drie belangrijk speerpunten te weten:

· Belangenbehartiging

· Bestuurlijke ondersteuning

· Informatievoorziening.


Bij belangenbehartiging voor motorbootvaarders gaat het vooral om het onderhouden van goede relaties met de vaarwegbeheerders. In Nederland is het vaarwegbeheer grotendeels gedecentraliseerd naar provincies, waterschappen en gemeenten. Nationaal is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het beheer van de hoofdvaarwegen, omdat die van grootbelang zijn voor de beroepsvaart. Uitgangspunt van het VNM-beleid is, dat lokaal de verenigingen zelf met de verantwoordelijke instantie voor het vaarwegbeheer overleggen, waarbij het VNM desgevraagd ondersteuning kan bieden. Dezelfde aanpak geldt ook voor het overleg met regionale vaarwegbeheerders, waarbij het VNM stimuleert dat verenigingen in hun regio het overleg zoveel mogelijk zelf coördineren, ook hier weer met ondersteuning van het VNM.

In dit verband is het voor de verenigingen nuttig om regelmatig de voor iedereen toegankelijke kennisbank van Waterrecreatie Nederland - ‘dé digitale informatiebron voor de sector’ - te kunnen raadplegen.

Op nationaal niveau is het VNM actief deelnemer van Netwerk Watercreatie, waarin 15 watersport organisaties kennis en ervaringen uitwisselen. Voor overleg met overheidsinstanties kunnen coalities worden gevormd. Netwerk Waterrecreatie is een onderdeel van Waterrecreatie Nederland, waar het VNM zitting heeft in het bestuur.

Daarnaast onderhoudt het VNM-bestuur zelf contacten met Rijkswaterstaat en andere overheidsinstanties over ontwikkelingen, die van belang zijn voor de waterrecreatie.

Ter bevordering van de veiligheid op het water is het VNM een actief supporter van het project
“Varen doe je Samen”. Tevens zijn wij via de KNMC aangesloten bij NOC/NSF.

Op internationaal niveau neemt het VNM, samen met de KNMC voor Nederland, deel aan het overleg bij de European Boating Association (EBA) over Europese wet- en regelgeving.

Ook zijn er uitstekende contacten met zusterverenigingen in Duitsland (Deutscher Motoryacht Verband) en België (Vlaamse Vereniging voor Watersport)

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar onder het tabblad “documenten” naar de Factsheet-Portfolio 2021 en het complete VNM-Portfolio “Vaarklaar” 2021. In beide documenten kunt u alle informatie vinden wat het VNM voor watersportverenigingen kan betekenen.

Tot slot is er het Handboek voor besturen. Een Wikipedia achtige omgeving met alle antwoorden op uw vragen waar u als bestuurder mee te maken krijgt.

Aangezien het VNM geheel uit betrokken vrijwilligers bestaat, zijn de kosten laag, waardoor de tarieven voor de aangesloten verenigingen ook laag gehouden kan worden.

Wij komen graag onze activiteiten en doelstellingen op locatie met u delen en toelichten.

Des te meer watersport verenigingen er lid zijn des te krachtiger is de stem die wij hebben in het nationaal overleg.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van het VNM